வீட்டு பராமரிப்பாளர்


இந்த சேவை உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கானது, பயிற்சி பெற்ற நபர்களால் அவர்களின் மருத்துவ உதவி இல்லாத வீட்டில் தினசரி செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவும் உதவியும் தேவை.


குறிப்பு

check இந்த பயன்பாட்டில் எந்த சேவை வழங்குநரும் கிடைக்கவில்லை என்றால், தயவுசெய்து பிற விருப்பங்களை முயற்சிக்கவும்.

check சிலை வாரியங்களுடன் சட்டப்பூர்வமாக பதிவுசெய்யப்பட்ட சேவையை வழங்க வேண்டும்.

check உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகிலுள்ள சேவை வழங்குநர்களை அடைய எங்களிடமிருந்து கோரிக்கையை பதிவு செய்ய நாங்கள் வசதியாளர்களாக செயல்படுகிறோம்நேரடி முன்பதிவுக்கு

+91 9442222700

ஆப்-ஐ இப்போது பதிவிறக்கவும்

Treat at Home - Apps on Google PlayTreat at Home - Apps on App Store